terug

Gedurende de verbouwing van mijn atelier heb ik vanaf 1 april tot en met 8 oktober 1995 drie installaties gemaakt, waarbij ik gebruik maakte van de fase waarin de verbouwing zich bevond

 

Titel : Uit de grond van mijn hart

 

Gegeven :
Tijdsduur:
Plaats:
Ruimte:
Oppervlakte:

Stelling :

Bewijsvoering:
Fysieke omstandigheden:Percentage natuur: Percentage cultuur: Duurzaamheid:
Vormverandering:
Materiële situatie:

Geur:
Geluid:
Transport:


Toeval:


Theorie:

een installatie
21april tot en met 28 mei 1995
Hogezoom 1 1, Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland, Zeeland
langgerekte gesloten balk aan twee zijden open
10.00 X 5.00 X 3.50 m.

kunst gebaseerd op individuele intuïtie eist een analyse van de eigen procedure

aan de hand van een aantal terugkerende toetsingsmethodieken
temperatuur rond 18OC.; volop lente. Daglicht aanwezig aan één zijde door raampartij aan het noorden en aan één zijde door een dakraam aan het oosten waardoor in de ruimte een duidelijk verloop van licht naar donker ontstaat. De installatie dient ondergaan te worden tot 18.00 uur verband met het invallen van de duisternis. Het houten grondvlak van de balk is aangetast door uitgezaagde rechthoeken waardoor een tweede laag buiten de balk zichtbaar wordt
20%: duinzand, water en schelpen
80%: glas, gips, linnen en gesso
hoog percentage met betrekking tot de objecten. Slechts door afbraak of vernietiging is deze situatie te wijzigen
is vooraf op kunstmatige wijze gebeurd door de basisvorm 'golf' als attribuut te verstarren en tot object te verheffen
het tot object verheffen van de golf als vorm wordt versterkt door de media gips en glas. De golf in glas, oprijzend uit de vloer, bewerkstelligt door de doorzichtigheid van de materie en het condenswater dat in druppels tegen de binnenband van de vorm hangt, een spiegeleffect van cultuur terugkerend naar natuur. De duinzandkegel, die door een open vlak uit de vloer komt, lijkt vanuit een diepere grondlaag te komen en opzettelijk op die plek de vloer te doorboren. Dit werkt qua vorm het meest vervreemding. Het natuurlijke verloop van licht naar donker is versterkt door dat de wanden en de vloer naar de westzijde bewust een steeds donkerder tint gekregen hebben
geen
de ruimte is niet open. Straatgeluiden van een dorpsstraat buiten het centrum dringen door
75% van het materiaal en van de objecten waaronder eveneens het glas, is binnen enkele meters van de ruimte waar de installatie plaats vindt door de kunstenaar vervaardigd. Het duinzand en de schelpen, 25%, zijn door de kunstenaar geselecteerd en getransporteerd over een afstand 3000 m naar de installatie ''
het toeval is van 100% bij aanvang vanaf de status van concept tot het moment van uitvoeren van de installatie gereduceerd tot 1 0%

in het proces dat tot de installatie heeft geleid en dat gevoelsmatig is gestart, is het toeval het eerste expressiemiddel. Het toeval is bij uitstek een expressiemiddel van het individuele bewustzijn van de kunstenaar. De kunstenaar creëert vanuit deze eerste gedachte een concept waarin er naar wordt gestreefd om het onderscheid tussen natuurlijke voorwerpen en de ontworpen dingen op te heffen. Dat gebeurt door de symbolische, tactiele en visuele kwaliteiten van de objecten in elkaar over te laten gaan. Stap voor stap neemt de kunstenaar tijdens het proces zijn besluiten De golf wordt tot fetisj verheven door haar uit de normale omgeving weg te halen en om te zetten tot kunst. Deze stap gaat gepaard met een neiging naar exacte vormen. De natuurlijke vormen worden zo ver ontleed dat er exacte vormen ontstaan: de rechthoek die uitgezaagd is in de vloer wordt kader voor de kegel (duinzand) en de ovaal (glazen golf)
 

tekst: Moniek Peters

                  Bij de eerste installatie '' uit de grond van mijn hart '' zijn vier boeken gemaakt met de materialen die ook in deze installatie verwerkt zijn.

 

een documentatie van de drie installaties

'drie installaties'
offset en foto´s op papier
formaat 40,5 X 29 cm. 62 bladzijden