terug


Gedurende de verbouwing van mijn atelier heb ik vanaf 1 april tot en met 8 oktober 1995 drie installaties gemaakt, waarbij ik gebruik maakte van de fase waarin de verbouwing zich bevond

 

Titel: Daar

Gegeven :
Tijdsduur:
Plaats:
Ruimte:
Oppervlakte:

Stelling :

Bewijsvoering:
Fysieke omstandigheden:


Percentage natuur: Percentage cultuur: Duurzaamheid:

Vormverandering:


Materiële situatie:


Geur:
Geluid:
Transport:Toeval:


Theorie:

een installatie
19 juni tot en met 20 augustus 1995
Hogezoom 1 1, Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland, Zeeland
aangerukte gesloten balk aan twee zijden open
10.00 X 5.00 X 3.50 m.

een installatie is een afspiegeling van de persoonlijke aanknopingspunten van de kunstenaar

aan de hand van een aantal terugkerende toetsingsmethodieken
temperatuur rond 250C.,' volop zomer. Daglicht aanwezig aan zijkant door raampartij en door plafond. Tot ver na het avondeten kan de installatie bekeken worden. Het houten grondvlak van de balk is weg gehaald. Volledig contact met de aarde
60%: duinzand en Iigusterbloesem
40%: linnen, pigment en fotografie
middelmatig met betrekking tot natuurlijke objecten, zand en liguster, redelijk met betrekking tot fotografie en linnen, goed met betrekking tot pigment
de hitte onttrekt vocht uit het. duinzand. Dit zand verglijdt en trekt diepe geulen in de scherp gevormde boekvorm van het beginstadium. De Iigusterbloesem verdroogt en verandert van kleur en volume, maar wordt kunstmatig ververst zodat het volume weer gelijk aan begin stadium is
het grondvlak wordt nu gevormd door het duinzand. In het grondvlak is een kuil aangebracht. Het zand ligt als een tweede laag op de aarde. De rug van duinzand midden in de ruimte loopt geleidelijk over in de kuil die als het ware in de grond verdwijnt. AI is het plafond geopend en kan het daglicht volop naar binnen, toch wordt het heelal op kunstmatige wijze in herinnering gebracht door een foto met een witte, bijna vierkant gevormde wolk die voorbij komt drijven. In de ruimte lijkt het of door deze beelden het zichtbare als vergankelijk weggevaagd zal worden. Als symbolisch gebaar hangt een klein doek met drie gloeiende witte oriëntatiepunten. Bij nadere beschouwing zijn het de middelpunten van een groep dunne lijnen die een gebied doorkruisen
zware zoete geur van de Iigusterbloesem
de ruimte is niet open. Spraakgeluiden van een dorpsstraat buiten het centrum dringen door
30% van het materiaal en van de objecten is binnen enkele meters van de ruimte waar de installatie plaats vindt door de kunstenaar vervaardigd.
De ligusterbloesem, 10%, is met het duinzand, 60%, door de kunstenaar geselecteerd en getransporteerd over een afstand van 1000 m. naar de installatie
het toeval is van 100% bij aanvang vanaf de status van concept tot het moment van uitvoeren van de installatie gereduceerd tot 40%

deze installatie is afgeleid van de rituelen van het spelend kind. Het spelen met zand, bij voorkeur het fijne duinzand dat in natte staat zo goed te boetseren is, zal voor velen de eerste stap zijn geweest van natuur naar cultuur. Het nooit blijvende van de zandvorm is daarbij een interessant aspect van de realiteit. Bij Van Dijke speelt het duingebied met de zandverstuivingen van jongs af een grote rol. Hij is er geboren en getogen.
Uit nostalgische overwegingen heeft hij met deze installatie-cyclus een inwijdingsritueel geschapen dat in verschijningsvorm veel weg heeft van de traditionele rituelen van het spelers kind. De ruimte is in een complete zandvlakte veranderd waar met hartstocht en liefde zandkastelen gebouwd kunnen worden. Voor Van Dijke is dit bouwen ernst. De willekeur is uitgebannen. Zijn onderzoek betreft de mate van verbinding van het materiaal van buiten in een eigen systeem zoals planten voor een herbarium op een bepaalde wijze gerangschikt en beschreven zijn. Deze ideevorming met gebruik maling van materiaal van buiten gebeurt niet zonder neiging naar romantiek en een nieuwe bevestiging en bepaling van de kunstenaar tegenover zijn eigen buiten-omgeving, zijn eeuwige inspiratiebron


tekst: Moniek Peters         
           


Bij '' DAAR '' zijn honderdvijftig boekjes ontstaan, met in elk boekje een andere duinwandeling.

een documentatie van de drie installaties

'drie installaties'
offset en foto´s op papier
formaat 40,5 X 29 cm. 62 bladzijden