terug

 

 

Na elk bezoek aan de Plek wordt via een hoogtelijnen kaart de gelopen route 
gereconstrueerd. Hierdoor ontstaat een lijn, die op transparante 
vellen met een rood potlood worden nagetekend. 
Deze transparante vellen zijn gebonden in een boek en  zo onstaat 
door het lezen van meerdere bladzijden de vorm van de Plek. 

 

 

 

 

 

terug