terug

 

Het Paradijs, een tentoonstelling in de ZenkasT


Bij het binnenkomen van de tentoonstellingsruimte kreeg ik meteen associaties met een plantenkas, vooral door de kleine raampjes die uitzicht bieden op begroeiing in een tuin. Doordat het gebouw bij mij verhalen over oude handelsreizen uit de 16de eeuw oproept, zijn de kasplanten van exotische oorsprong.

Varend vanuit het eiland Walcheren, waar de tentoonstellings ruimte zich bevindt, zie ik aan de horizon een golvende wit blinkende streep van wat misschien wel een paradijselijk eiland zou kunnen zijn. Bij aankomst wordt mijn vermoeden bevestigd en loop ik verder de zandheuvels op en ontdek een plek waar diverse soorten planten groeien. Na enige tijd rondkijken zie ik dat de planten constant in verandering zijn, ze worden groter, veranderen van kleur en verdwijnen weer. Hoe kleiner het gebied dat ik observeer, hoe groter de ontdekking dat deze planten in grote snelheid veranderen.

Sinds 1996 ben ik me gaan verdiepen in één duinvallei op dat eiland, die ik 'de Plek' noem.
Ik werd geconfronteerd met een dynamisch gebied, dat een kwetsbaar en kleinschalig, maar tegelijk ook een robuust en monumentaal karakter heeft.
Daar de Plek zo aan verandering onderhevig is, werd ik ook benieuwd naar de geschiedenis en zijn mogelijke ontwikkeling. En sinds vijf jaar heb ik zes kwadraten (m2) uit de Plek genomen die ik extra aandacht geef. Hierdoor komen de veranderingen, van die relatief kleine gebieden, helder in beeld en ontdek ik hoe kleiner de schaal hoe intenser de veranderingen.

In deze tentoonstelling heb ik verschillende registraties uit dat gebied bij elkaar gebracht, met het accent op de vegetatie. Er hangen werken die ingaan op de veranderingen van een plant of van de situatie van één van die kwadraten in één of twee seizoenen of over een aantal jaren gezien.

Het paradijs op een vierkante meter en niet ver hier vandaan.

Marinus van Dijke, 15 maart 2003