terug

 

 

 

S O I L

tentoonstelling in de Kloostergangen van
de Abdij in Middelburg

Jaar van de Bodem


De Verenigde Naties heeft 2015 benoemd tot ‘International Year of Soils’ om het belang van een gezonde bodem voor de kwaliteit van leven onder de aandacht te brengen. Deze tentoonstelling, gerealiseerd door Marinus van Dijke in samenwerking met de Provincie Zeeland, is een onderdeel hiervan.

 

Covering - het bedekken van de bodem


sneeuwval - film/loop zie ook het boek snow divers

- door plantenresten die een voedingsbodem voor andere planten zijn, maar uit eindelijk ook een opslag van co2 ( bruinkool, steenkool, aardolie).
- door een sneeuwlaag die voor een sterke weerkaatsing van zonnestraling zorgt en de bodem beschermt tegen sterke afkoeling, wintergewassen voor bevriezing. En de sneeuwlaag heeft invloed op het klimaat, reliëf, voeding van rivieren en gletsjers en het leven van planten en dieren.
Beide processen zijn van lange duur en gevoelig indien er grootschalig veranderingen in worden aangebracht.

 

 

Shifting - het schuiven van de aardplaten


Zwichen der Geschichte - verslag van een verblijf in de bergen van Rosenlaui in Zwitserland zie ook het boek zwischen der Geschichte

-De gebergten zijn ontstaan als gevolg van platentektoniek. Platen die in een zeer traag tempo, enkele centimeters per jaar verschuiven. Tijdens deze gebergtevorming worden delen van de aardkorst omhoog gestuwd, geplooid en over elkaar geschoven. Wandelingen door deze gebergten worden wandelingen tussen de zichtbare geschiedenis.

 

 

Drifting - bodemdeeltjes worden door de wind meegenomen


antropogene duinen - zand en twee blowers door publiek te bedienen


schuivend stuifgebied - keramiek

 

 


beschermd gebied - zeefdruk op linnen zie ook op de site

 


mapping the dunes - canvas doekje met zand en witte acryl verf

 


mapping the dunes - twee canvas doekjes met zand en witte acryl verf

 


coast line - zand en arabische gom op glas

 


zwaar zeeuws - c- print op nylon


-Wanneer de deklaag van de bodem verdwenen is wordt de bodem gevoeliger voor verstuiving, waardoor een landschap kwetsbaar wordt voor winderosie. Een door winderosie beïnvloed landschap, zoals zandverstuivingen kunnen erg dynamisch zijn. In korte tijd kan een landschap totaal veranderen. In Nederland vindt de meeste winderosie plaats aan de kust. Door hoge concentraties van meststoffen in de neerslag worden zandverstuivingen zeldzamer .

 

 

Irrigating - water aan de bodem toe voegen


sproeien en februari moestuin - drie canvas doekjes met tuin aarde , drie c-print met inkt, foto's van de moestuin in februari en film/loop zie ook het boek April dry

 

-Water toegevoegd aan de bodem heeft een gunstig effect op het voorkomen van vegetatie. In verschillende situaties kan het water ook nadelige gevolgen opleveren en ontstaat er een versnelde erosie.

 

 

 

Tijdens N8N8 24 oktober 2015


in de kloostergangen

en

in de crypte