eye
computerprints en DVD film
formaat 27 x 21 cm.
28 bladzijden

op you tube is de film te zien: https://www.youtube.com/watch?v=RttLrQzVC-w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eye
11 tekeningen van de oogbewegingen van 11 kippen die rond lopen in het kippenhok van Martien Moermond
formaat 11 maal 65 x 50 cm.

 

tekst bij de tentoonstelling in het Meermanno Museumdoor 2017:

Kunstenaar Marinus van Dijk is in deze tentoonstelling vertegenwoordigd met het werk 'Eye' (oog) uit 2013. Het is een combinatie van een film (beelden met geluid) en een boek met foto's en tekeningen: elf tekeningen die de oogbewegingen van kippen volgen.

In de tentoonstelling relateerde ik zijn werk aan een uitspraak van de Franse auteur Georges Perec: 
Het oog concentreert zich niet op één woord, maar beweegt als een vogelkop heen en weer op zoek naar ‘voedsel’. 

Kunnen wij het heen-en-weergeloop van kippen vastleggen? Voor Eye is geprobeerd de bewegingen te registreren in potlood. De kunstenaar concentreerde zich op de ogen van enkele Bovans Brownkippen.
Want lezen gaat niet in één richting: de ogen bewegen snel voorwaarts en achterwaarts langs een regel. Zelfs als wij dus heel geconcentreerd kijken of lezen. Dat is ook weer zo fascinerend, we kunnen het tegelijk wel én niet. Zeker niet aan één stuk, maar allerlei losse waarnemingen 'lezen' of liever interpreteren wij wel degelijke als één vloeiende beweging, als één zin of beweging. Daarom is het werk van Marinus van Dijke te zien in de zaal met het thema: Lezen is je concentreren.

 

 

 

terug
terug